Veg og trafikk

I Gjesdal kommune er det ca. 110 km kommunal vei og ansvaret for vegnettet ligger under tjenesteområdet kultur og samfunn. 

I tillegg til de kommunale veiene kommer fortau og gang - og sykkelstier. Gjesdal kommune er ansvarlig for både sommer og vintervedlikehold, blant annet tetting av hull, brøyting og slukne gatelys.

Veier brøytes i prioritert rekkefølge; hovedferdselsårer og fortau og sykkelstier i disse, bussveier og bratte bakker blir prioritert.

Meld feil
 

Det er ønskelig med tilbakemelding på skader/hull i vei som er til fare for trafikksikkerheten. Her kan også andre feil som manglende klipping av hekk, behov for soping etc. meldes inn.

Meld da på følgende link: http://dw3.dk/citizen/20e1f5e3-77af-4e8d-9983-38fcdeced8da

Slukne gatelys kan meldes direkte til Lyse as.


     

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573