Karakterer og evaluering

Klikk for stort bilde  

Lov, forskrift og læreplan opererer med to typer av vurderinger i skoleverket: Underveisvurdering og sluttvurdering. Underveis- og sluttvurdering har ulike formål:

  • Formålet med underveisvurdering, uten eller med karakter, er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Forskriften understreker underveisvurderingens betydning for elevenes læring. For å nå kompetansemålene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. 
  • Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i faget.

 

Kompetansemålene i fagene beskrives i lærerplanen. Målene angir hva eleven skal ha lært eller kunne i faget etter å ha fullført bestemte årstrinn. Alle fag opererer med kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen, mens flere fag i tillegg opererer med kompetansemål etter 2. årstrinn. På barnetrinnet (1. – 7. årstrinn) er all form for vurdering av typen underveisvurdering. Det skjer bare uten bruk av karakterer. På ungdomstrinnet skjer underveisvurderingen både uten og med karakterer. For at underveisvurderingen skal fremme elevens læring, er det nødvendig med god og tillitvekkende kommunikasjon mellom lærer og elev, mellom lærer og foreldre. Sluttvurderingen skjer ved avslutningen av skolegangen på ungdomstrinnet. Vanligvis avsluttes undervisningen i fagene på 10. årstrinn, men noen fag avsluttes vanligvis på et tidligere årstrinn, 8. eller 9. trinn. Det kan variere litt fra skole til skole når fagene avsluttes.

 

Sluttvurderingen består av:

  • Standpunktkarakterer, som settes av faglærer i alle fag.
  • Eksamenskarakterer, der minst en ekstern sensor avgjør karakteren.

 

Alle fagkarakterer, både standpunkt- og eksamenskarakterer, teller ved opptak til videregående opplæring. Alle karakterer teller like mye.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573