Publisert 11.03.2019

Elever som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen, har rett til spesialundervisning. Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet gir et forsvarlig utbytte av opplæringen.

Publisert 13.06.2014

Tilpasset opplæring er systematisk arbeid for at alle elevene skal oppleve læring og mestring innenfor fellesskapet - ut fra sine faglige, personlige og sosiale forutsetninger.

Publisert 11.06.2014

Skolestart det året barnet fyller 6 år. Skolestart i 1. klasse betegnes ofte som innskriving, og er det samme som rett og plikt til grunnskoleopplæring. I Gjesdal kommune praktiseres "nærskoleprinsippet". Det betyr at barnet skal få plass på den skolen som ligger nærmest der eleven bor. 

Publisert 11.06.2014

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis.

Publisert 11.06.2014

Barn og unge har rett og plikt til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med  opplæringsloven, med tilhørende forskrifter. Opplæringsplikten innebærer at elevene skal delta i opplæringen, og at de ikke kan være borte fra opplæringen uten at de er innvilget permisjon eller har fravær av helsemessige grunner.  

Publisert 11.06.2014
minoritet

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring inntil de har gode nok ferdigheter i norsk til å følge den vanlige undervisningen, jmf. Opplæringsloven § 2-8. Tilbudet om særskilt språkopplæring vil være særskilt norskopplæring, og i en del tilfeller også morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring.

Publisert 11.06.2014
Blokk og penn

Prosedyrer ved hjemmeundervisning Foreldre som ønsker å drive hjemmeundervisning for sine barn, må melde fra om dette til bostedsskolen. Foresatte må ha nødvendige forutsetninger for å drive undervisning, men det stilles ikke formelle krav.

Publisert 05.02.2014
Feide logo

 

Feide i Gjesdalskolen

 

Feide står for Felles Elektronisk IDentitet og er Kunnskapsdepartementets løsning for sikker identifisering av brukere innenfor utdanningssektoren. Med FEIDE får elever og ansatte tilgang til en rekke nettbaserte tjenester med samme brukernavn og passord. Se: En kode i mitt hode.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573