Middagsombringing er til personer som av helsemessige årsaker ikke kan ordne middag selv.

Hjemmehjelp skal sikre at hjemmeboende eldre/funksjonshemmede får opprettholde en god nok standard på egen husholdning/daglige gjøremål og dermed kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. 

Dagtilbudet er et aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming på Ålgård bo og aktivitetssenter som legger vekt på å gi et aktivitetstilbud tilpasset den enkelte bruker. Dagtilbudet er åpent 5 dager i uken, er stengt helligdager og har redusert drift under ferieavviklingen.

Dette er tilbud til deg som har fått demens og bor i eget hjem.

Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp som for eksempel personlig stell, behandling, sårstell,  enkel matlaging, hjelp til legemiddelhåndtering, rehabilitering og hjelp for å forebygge innleggelse i institusjon.

Koordinerende enhet skal bidra til at alle som bor i Gjesdal kommune og har behov for koordinering av tjenester, skal få hjelp uavhengig av type behov eller tjeneste. Den koordinerende enheten skal bidra til at tjenestene blir lettere tilgjengelig for publikum.

 

Individuell plan er er verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapperatet. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en indiviuell plan hvis de ønsker det.

Spindelvev

Gjesdal kommune deltar i samarbeid om Krisesentertilbud som er driftet og lokalisert i Stavanger Kommune. Innbyggerne i Gjesdal kan ta direkte kontakt med Krisesenteret i Stavanger og få hjelp her.
 

Pasient og brukerombud skal arbeide for å ivareta behovene for pasienten og brukeren, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenestene og for å bedre kvaliteten i helsetjenestene. 

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573