Jakt og fiske

Hjort på vei - Klikk for stort bildeHjort på vei Åge Kyllingstad

 

 Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov. Direktoratet for naturforvaltning fastsetter jakttiden for de jaktbare artene, men kommunen kan forlenge eller forkorte denne for enkelte arter.

Det er gitt lokale forskrifter om jakt og fiske i Gjesdal kommune, se lenker i høyremargen.

 

Jakt og viltforvaltning

 

Utvalg for kultur og samfunn er ansvarlig for den kommunale viltforvaltingen. De har delegert myndighet fra Kommunestyret i alle saker der kommunen gjør vedtak eller gir uttalelse (ikke fastsetting av forskrifter) etter viltlova m/forskrifter. Kurante saker blir delegert videre til fagansvarlig for landbruk, natur og miljø.

Forvaltning av storvilt er en viktig oppgave som kommunen har. I Gjesdal kommune er det åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr.

Kommunen er myndighet for det meste av viltforvaltningen, og fylkesmannen har en rettlednings - og kontrollfunksjon og er klagemyndighet.

Alle som driver med jakt og fangst må være registrert i jegerregisteret og betale en årlig jegeravgift. I tillegg må en løse jaktkort eller innhente løyve av grunneierne.

Kommunen tar seg av fallvilt av elg, hjort og rådyr.

Ved påkjørsel og skade av vilt skal politiet kontaktes så snart som mulig. Politiet vurderer videre om ettersøksekvipasje blir satt inn for sporing og avliving av skadet vilt.

Melding om skadet vilt i Gjesdal kan gis til Fallviltkontakt Jan Pedersen mob. 415 02 559. I Dirdal og nordøstover kan Asle Gilje kontaktes mob. 928 39 377.

 

Fellingstillatelse

 

Retter til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein skal være tildelt etter godkjente vald (det geografiske området som jakta skal foregå i) uten årlig søknad.


Det er ikke fellingsavgift for rådyr. Kommunen fastsetter fellingsavgift for elg og hjort.

 

Fiskeforvaltning

 

Gjesdal kommune deltar i arbeidet med å bevare og forvalte fiskeressursene. Kommunen har arbeidet for å dempe skadene av sur nedbør gjennom et aktivt kalkingsarbeid i Frafjord vassdraget.

Det kan søkes tilskudd til kalking og lokale fisketiltak. Aktuell informasjon fås ved henvending til kommunen.

 

Sjøhus i Dirdal - Klikk for stort bildeSjøhus i Dirdal Geir Einarsen

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Gudrun Kristensen
Fagansvarlig landbruk, natur og miljø
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 412 34 175
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573