Barn som pårørende: Å være barn når en i familien er syk

Jente i regn - Klikk for stort bilde

 

Mange barn opplever sykdom og belastninger hos foreldre eller søsken. Det påvirker barnas hverdag.

 

Hvem er barn som pårørende?
Barn og unge som har foreldre eller søsken med psykiske vansker, rusmiddelavhengighet aller alvorlig somatisk sykdom/skade. Barn er også pårørende dersom forelder eller søsken dør.

Lovbestemmelsene gjelder for mindreårige barn under 18 år, og skal gjelde både for biologiske barn, stebarn, fosterbarn, adoptivbarn og andre.

Barn som pårørende kan også utvides til å gjelde alle barn i familier med belastninger f.eks. barn som opplever konflikter i forbindelse med skilsmisse, vold i nære relasjoner, foreldre i fengsel, barn som har søsken som opplever sykdom eller avhengighet.

Barnas opplevelser
Sykdom og belastninger påvirker hele familien. Hverdagen endrer seg, og livet er ikke slik det pleier å være. For barn og unge kan dette påvirke tryggheten deres og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. Barn bekymrer seg og lurer på hva som skjer. Samtidig vil de gjerne hjelpe til så godt de kan. Mange barn forteller om å være redde og alene. Redselen handler ofte om å ikke få vite. Når barn ikke vet, er det vanskelig å forstå hva som skjer og da kan det ofte bli kaos i tankene. Noen barn kan bli triste og lei seg, mens andre blir sinte og irriterte. Barn kan være opptatt av å ikke være til bry for voksne. Det er også vanlig å få vondt i kroppen, som hodepine og magesmerter.

Noe av det viktigste for barn er at hverdagsrutinene fungerer som de pleier. De små tingene er viktige for at barn skal være trygge og ha det godt. Barn er aldri for små til å få med seg ting som skjer. De får med seg endringer i stemninger, foreldre som det ikke er så lett å få kontakt med og endringer i hverdagens rutiner.

Hvem kan hjelpe?
Barn og unge i Gjesdal skal få tidlig hjelp og bli ivaretatt i tråd med lovbestemmelsene. Helsepersonell er lovpålagt å gi mindreårige barn informasjon og nødvendig oppfølging. Ansatte i Gjesdal kommune ønsker å bidra til at barn og foreldre blir bedre istand til å mestre situasjonen. Kontaktinformasjon til ulike tjenester for barn og familier i Gjesdal

Pårørendegruppe for barn
Barn i alderen 8-12 år som har foreldre eller søsken som opplever psykiske vansker, rusproblem eller fysisk sykdom/skade, kan få tilbud om deltakelse i gruppe. Vi ønsker at:
- Barna blir mer bevisst egne behov, talenter og ressurser
- Treffer andre i samme situasjon og får nyttig info
- Blir bevisst egne tanker, følelser og handlinger
- Blir bedre istand til å mestre vanskelige situasjoner
Brosjyre (PDF, 372 kB)
 

Brosjyrer
Til barn, ungdom og foresatte i Gjesdal

Barns rettigheter

Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende

Brosjyre til barn om deres rettigheter

Rettighetstelefonen.no

 

Aktuelle nettsider/tilbud
Pårørendesenteret
Nasjonalt nettsted for deg som er pårørende. Her finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter. Les også om andre pårørendes erfaringer.

Nettstedet er for alle voksne pårørende uansett hvor de befinner seg i landet eller hvor nær de står den som har funksjonsnedsettelse og/ eller sliter med rus, psykiske lidelser eller kroppslige plager.

Nettsiden inneholder også en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak i ditt nærområde.

Se Meg stasjonen på Vigrestad - ulike tilbud/aktiviteter for barn som er pårørende

Kompasset i Sandnes - terapi, rådgivning og undervisning til unge mellom 14 og 35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer

Veiledningssenteret for pårørende - har kontor i Sandnes

Noen nettressurser direkte rettet mot barn som er pårørende finner du her:
Kors på halsen - Røde Kors
Morild - nettjeneste for barn og unge
Noe på hjertet?

Barns beste
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Snakketøyet
Samtaleguide for å trygge voksne og barn når foreldre er syke

Meg også
App for barn som pårørende
 

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573