Kontrollutvalget

Hva er et kontrollutvalg? Og hvem sitter i kontrollutvalget? 

 

Hva er et kontrollutvalg?


Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne.

Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. 
Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet eller en sak holdes for lukkede dører, skal det vises til lovens bestemmelser.

 

Møteplan

Kontrollutvalgets saker f.o.m. 2018

Kontrollutvalgets saker 2014-2017

Planer og rapporter

 

Medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015 - 2019:

 

Medlemmer:
Marit Høie, H
Turid Larsen Skjæveland, Ap
Svein Arild Tjemsland, Frp 
Tarje Angelskår, Krf - leder
Mary-Ann Espedal, Krf

 

Varamedlemmer:
1. Svein K. Søyland, Sp
2. Mona-Lisa Hovland, Krf
3. Harald Bernt Dirdal, H

 
Sekretariatet

Rogaland kontrollutvalgssekretariat
Postboks 583, 4305 Sandnes
Besøksadresse:
Jærveien 33, Sandnes (Sandnes Rådhus)
Telefon: 51 33 65 90
e-post: postmottak.rks@sandnes.kommune.no
Hjemmeside: http://www.kontrollutv.no/utvalg/ 


Sekretariatsleder: Wencke S. Olsen - 51 33 65 92  mobil 988 06 776
Rådgiver: Per Kåre Vatland - 51 33 65 91 mobil 414 46 180
Førstekonsulent: Leni Tande - 51 33 65 90 mobil 970 71 925

 

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573