Meddommere

Klikk for stort bilde

Å være meddommer er en viktig oppgave som har stor betydning, ikke minst for den tiltalte i straffesaker. Det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten kan være en meget interessant oppgave og er et viktig samfunnsansvar.

 

I Gjesdal kommune er det valgt følgende grupper av meddommere/lagrettemedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020:

Ingen kan oppnevnes til både tingretten og lagmannsretten, men en kan i tillegg oppnevnes til jordskifteretten.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer.

Bla. heter det i domstolloven § 70 at du må

  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
  • ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret
  • norsk eller nordisk statsborger eller registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene
  • snakke og forstå norsk

Det stilles også krav til lekdommerens lovlydighet.

I hvilke saker deltar meddommere?

Meddommere deltar i straffesaker i tingretten. De deltar også i lagmannsretten i saker hvor skyldspørsmålet skal avgjøres, og dessuten i saker hvor det skal utmåles straff for alvorlige forbrytelser. Det kan også være lekdommere i enkelte sivile saker. I Høyesterett er det ikke lekdommere.

Les mer om hvilke oppgaver som venter når en er meddommer

 

Spørsmål/kontakt

Skjema for å melde interesse som meddommer

Du kan også ta kontakt med saksbehandler Inger Marie R. Voll på tlf 51 61 42 14 eller e-post: imrv@gjesdal.kommune.no.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Inger Marie Refsland Voll
Politisk sekretær/webansvarlig
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 970 88 846
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573