Vil du være med å hjelpe til på valgdagen?

Gjesdal kommune trenger flere gode medarbeidere for å gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag 9. september. Har du lyst til å være med?

Hvem kan søke?

 • Du må være fylt 18 år.
 • Du trenger ikke å være bosatt i Gjesdal.
 • Listekandidater ved kommunestyre- eller fylkestingsvalget i Gjesdal kan ikke være valgmedarbeidere.
 • Du bør være serviceinnstilt, nøyaktig og positiv, og kunne veilede velgere og utføre praktisk arbeid.
 • Du bør være kjent med bruk av pc.
 • Du må også ha tatt i bruk MinID eller BankID, og være kjent med bruken av dette. Dette brukes til pålogging til det valgadministrative systemet.
 • Du må kunne delta på opplæring enten 22. eller 28. august fra kl. 18-20.

Arbeidsoppgaver:

De viktigste oppgavene er:

 • Ta i mot og veilede velgerne
 • Kontrollere legitimasjon
 • Søke opp velgerne i elektronisk manntall og krysse av for avgitt stemme
 • Stemple stemmesedler
 • Sikre at velgerne legger sedlene riktig i urnene
 • Vise velgerne riktig vei ut av lokalet
 • Telle stemmesedler når stemmegivningen er ferdig kl. 21:00
 • Skrive elektronisk møtebok (gjelder kun stemmestyret)
 • Bringe utstyr til Storahuset (gjelder kun to av stemmestyremedlemmene)

 

Når skjer valget?

Valget foregår på fem ulike stemmesteder mandag 9. september. Valglokalene er åpne for velgerne fra kl. 09:00 til kl. 21:00.

Arbeidsdagen for valgmedarbeiderne er delt i to skift:

 • Fra kl. 08:00 - 15:00
 • Fra kl. 14:45 - ca 23:00 (når alle stemmene er talt opp)


Valglokaler hvor vi trenger personell:

 • Fossbakken bo- og aktivitetssenter (Oltedal), trenger 2 personer på kveldstid

Organisering og betaling:

Tre av valgmedarbeiderne utgjør stemmestyret. Disse har det formelle ansvaret og administrerer stemmegivningen på stemmestedet. De fører også elektronisk møtebok. To av stemmestyrets medlemmer bringer stemmesedler og annet utstyr til valgsekretariatet på Storahuset når alle stemmene er talt opp.
Stemmestyreleder har, sammen med stemmestyret, ansvaret for å klargjøre valglokalet før valgdagen.

De øvrige valgmedarbeiderne har oppgaver som vakter og kryssere. Vaktene tar i mot og veileder velgerne. Krysserne kontrollerer legitimasjon, krysser i elektronisk manntall (på pc) og stempler sedler.

Valgmedarbeidere får lønn for arbeidet på valgdagen, samt for opplæringen. Satsene pr. i dag er:

Stemmestyrets leder: 3000 kr
Valgmedarbeidere: 1500 kr
Opplæring: 400 kr


Obligatorisk opplæring:

Alle må møte på opplæring i regelverk, rutiner og datasystem. Dette skjer på to forskjellige datoer, 22. august og 28. august fra kl. 18 - 20. Det er kun nødvendig å delta på en opplæring.

 

Høres dette interessant ut? Send en epost til Inger Marie Voll, sekretær for valgstyret, og meld din interesse.

Ta med følgende informasjon i e-posten:

 • Navn, adresse, telefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato
 • Ønsket skift (08-15 eller 14:45-23)
 • Ønsket valglokale
 • Dato for opplæring (22.8 eller 28.8)

Du kan også ta kontakt på tlf. 970 888 46 dersom du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Inger Marie Refsland Voll
Politisk sekretær/webansvarlig
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 970 88 846
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573