Varsel om oppstart av planarbeid, endring av reguleringsplanene for Øvstabødalen og Giljastølen når det gjelder størrelsen på fritidsboligene

   

Kommunen har de siste årene mottatt en del henvendelser om å bygge større fritidsboliger enn det dagens reguleringsplaner tillater. Formannskapet har derfor vedtatt at det skal startes opp en plansak (PDF, 216 kB) som gjelder endring av bestemmelsene for størrelsen på fritidsboligene i Øvstabødalen og på Giljastølen (med unntak av reguleringsplanen for Råsavatnet).

I Øvstabødalen er bestemmelsene relativt like for alle de tre reguleringsplanene. Bestemmelsene på Giljastølen har litt mer forskjellige formuleringer, men alle reguleringsplanene med unntak av disposisjonsplan for del av Frafjord sameie, tillater bebygd areal inntil 90 m² i dag. Det er laget et samledokumentet for bestemmelsene som kan være aktuelle å endre.  (PDF, 115 kB)

Denne saken gjelder spørsmålet om enkelte av bestemmelsene skal endres for noen eller alle reguleringsplanene. Saken gjelder ikke fortetting med nye fritidsboliger/fritidsenheter ut over de som allerede ligger inne i reguleringsplanene.

En endring av bestemmelsene i reguleringsplanene kan berøre deg på flere måter:

 • Du kan søke om og få tillatelse til å bygge en større hytte enn det du kan etter de gjeldende bestemmelsene.
 • Naboen din kan få tillatelse til å utvide sin fritidsbolig i høyden eller bredden slik at du mister sol, utsikt eller får skygge. Du kan få bebyggelse fra nabohytta nærmere din fritidsbolig.
 • Som grunneier kan du dersom festeavtalene åpner for det, få større fritidsboliger på din eiendom. En endring av bestemmelsene i reguleringsplanen påvirker ikke det privatrettslige forholdet mellom eier av fritidsbolig og grunneier.

 

Hvordan finner jeg ut hvordan dette påvirker min eiendom?

 1. Åpne kart for Øvstabødalen (PDF, 3 MB) eller Giljastølen (PDF, 3 MB), der du er grunneier eller har fritidsbolig
 2. Finn din eiendom og se hvilken planID det står på kartet
 3. Åpne bestemmelsene for riktig planID i listen under

 

Planendringen/planoppstarten omfatter følgende reguleringsplaner:

 

Øvstabødalen:

Giljastølen:

 

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Reidun S. Skjørestad på tlf. 51 61 42 85, eller på e-post rss@gjesdal.kommune.no. Innspill til saken må sendes skriftlig til kommunen innen 27.09.19. Alle innspill vil bli tatt med i den videre planprosessen.

Innspill til saken kan også meldes via dette skjema.​​​​​​​

Etter at fristen er ute vil innspillene blir lagt fram i en ny sak til formannskapet. Formannskapet vil vurdere om og hvilke reguleringsbestemmelser som ev. skal endres, hvilke planer dette skal gjelde for og hvordan bestemmelsene skal formuleres. Dersom det foreslås å endre bestemmelsene i en reguleringsplan vil dette bli annonsert på nytt med mulighet for å komme med innspill. Det er kommunestyret som bestemmer om og hvordan reguleringsbestemmelsene ev. skal endres.

Saken behandles som endring av reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-14 og behandles etter samme regler som for utarbeiding av ny plan. 

Det er vurdert til at endringen av reguleringsbestemmelsene ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2. Se egen vurdering om dette.

Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573